Upsalas Kultūras Karnevāls

Kulturernas Karneval

Engelska Parken (Carolinaparken) 75310 Uppsala

12:00 - 17:00

https://www.facebook.com/KulturernasKarneval