BALTIJA 15 gadu jubileja

Lietuviešu tautas deju kolektīvs BALTIJA ielūduz uz viņu 15 gadu jubileju. Pasākumā piedalās: BALTIJA, BITKRĖSLĖ, GINTARAS, ZIBENĪTIS, VIRVEL

Årsta Folkets hus, Hjälmarsvägen 28

18:00 - 23:00

https://www.facebook.com/events/2048684961826607