Upsalas kultūras festivāls

TDK Zibenītis piedalīsies Upsalas kultūras festivālā 20. maijā

Uppsala

12:00 - 17:00

http://kulturernaskarneval.se/