BALTIJA 15 gadu jubileja

Lietuviešu tautas deju kolektīvs BALTIJA ielūduz uz viņu 15 gadu jubileju. Pasākumā piedalās:

...

Estival Folk

Esam atklājuši notikumiem bagāto pavasara sezonu! 15.februārī dejojām saviesīgajā pasākuma daļā i...

Latvijas 99. dzimšanas diena Stokholmā

Mūsu Latvijai 99! Ar godu un sirds siltumu TDK "Zibenītis" 18. novembrī dejoja mūsu mīļajai Latv...

Nav pasākumi plānoti

Dejotāji

Ieva Reine

Vitālijs Zagorskis

Laura Baumane

Ineta Bore

Par mums

Deviņdesmitajos gados Stokholmā aktīvi darbojās deju kopa ”Zibenītis”. Leimaņu pāra vadībā dejotāji pulcējās mēģinājumos, radīja prieku vietējiem skatītājiem un brauca arī ārpus Zviedrijas robežām iepazīstināt pasauli ar latviešu tautisko deju. 2014. gada maijā, mums bija tas gods pārņemt kopas nosaukumu un karogu, kas pēc aktīvās rosības bija 20 gadus mierīgi snaudis, lai atkal pulcētu visus tos, kuru sirdīs mīt dejotāja gars un latviešu kultūras elpa.

Šobrīd TDK ”Zibenītis” dejo 28 aktīvi, jautri, daudzpusīgi, atsaucīgi, vienā vārdā sakot – visforšākie dejotāji, kuri ir sanākuši kopā, lai draudzētos, kustētos, lustētos un galvenais, lai priecētu sevi un pēc labi padarīta darba arī citus ar vienu no latviešu tautas lielākajiem dārgumiem – tautisko deju.

Šīs neilgās darbības laikā esam sarūpējuši sev tērpus, lai labi izskatītos, cītīgi mācījušies, piedalījušies dažādos vietējos pasākumos, gan dejojot, gan dancinot, gan arī palīdzot saorganizēt. Esam pabijuši ciemos pie latviešiem Dublinā un piedalījušies viņu veidotajos kultūras svētkos. Šī gada lielākie koncerti ir mūsu pašu veidotajā ZLA brīvdabas piknikā Stokholmā, kā arī, protams, brauciens uz Briseli, lai satiktu citus tik pat aktīvus un mūsu kultūru mīlošus cilvēkus. Cītīgi mācāmies, lai ar gandarījumu varētu priecēt skatītājus ar savu veikumu, kad vien ir tāda iespēja. Arī par savu nākotni esam sākuši rūpēties – ir dzimis mazo dejotāju pulciņš, kurus latviešu tautas dejā ieved dejotāji no mūsu pašu vidus.

Tā lūk – viens īpaši jauks kopums ar sapņiem un to piepildījumu, deju solī virzoties uz priekšu!

Varam pačukstēt, ka mūsu lielais, klusais sapnis ir 2018. gadā doties uz Latviju, lai piedalītos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Lai mums izdodas! Un arī visiem Jums, lai sapņi piepildās!