TDK Zibenītis aicina dejot!

Vai vēlies dejot XXVII Dziesmu un Deju svētkos 2023. gadā?

Šī ir ...

Nav pasākumi plānoti

Dejotāji

Edgars Vancāns

Liene Štromane

Agnese Viļuma

Daila Gudre

Par mums

Deviņdesmitajos gados Stokholmā aktīvi darbojās deju kopa ”Zibenītis”. Leimaņu pāra vadībā dejotāji pulcējās mēģinājumos, radīja prieku vietējiem skatītājiem un brauca arī ārpus Zviedrijas robežām iepazīstināt pasauli ar latviešu tautisko deju.

Atjaunotā tautas deju kopa Zibenītis Stokholmā pastāv jau septīto sezonu (kopš 2014. gada) un pulcē tos, kuru sirdīs mīt dejotāja gars un latviešu kultūras elpa. Šobrīd kolektīvā dejo aktīvi, jautri, daudzpusīgi un atsaucīgi dejotāji, kuri ir sanākuši kopā, lai draudzētos, kustētos, lustētos un galvenais, lai priecētu sevi un pēc labi padarīta darba arī citus ar vienu no latviešu tautas lielākajiem dārgumiem – tautisko deju.

Mūsu dejotājiem ļoti patīk uzstāties - gan šeit pat, Zviedrijā, gan dzimtenē, gan arī citās tuvās un tālās zemēs. Pēdējos gados esam izbaudījuši gan II Eiropas Latviešu Kultūras svētkus Īrijā, Dublinā, gan aizceļojuši uz tāltālo Toronto Kanādā, kur izjutām neaprakstāmu saviļojumu, piedaloties XV Latviešu dziesmu un deju svētkos.

Katra mūsu deju sezona ir piepildīta: uzņemam jaunus dejotājus, kārtīgi pastrādājam ikgadējā nometnē divu dienu garumā, uzstādām jaunas dejas, ko ceram parādīt pēc iespējas drīzāk! Papildus visam tam skaistajam, ko darām kopā, izkopjot savu dejotprasmi un dejotprieku, ik pa laikam uzrīkojam arī kādu jautru, neoficiālu ballīti, lai vēl vairāk dažādotu savu ikdienu.